Perundangan

Akta

 

AKTA YANG DIGUNAPAKAI OLEH MAJLIS PERBANDARAN KLANG : -

Undang-Undang Kecil

 

UNDANG - UNDANG KECIL YANG DIGUNAPAKAI OLEH MAJLIS PERBANDARAN KLANG : -

 • Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam Selangor 2012 - Sel. P.
 • Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam 1984 (UKBS 19484) :-
  • Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam Selangor 1986 - Sel (1)
  • Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam Selangor 1986 - Sel. P.
  • Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam Selangor 1993 - Sel. P.
  • Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam Selangor 2000 - Sel (1)
  • Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam Selangor 2000 - Sel. P.
  • Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam Selangor 2007 - Sel. P.
  • Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam Selangor 2012 - Sel (1)
  • Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam Selangor 2012 - Sel. P.
 • Undang-Undang Kecil Peruntukan Mengenai Lesen Bersesama (MPK) 1992
 • Undang-Undang Kecil Kerja Di Jalan 1996
 • Undang-Undang Kecil (Mengkompaun Kesalahan-Kesalahan) (MPK) ( Pindaan ) Kerajaan Tempatan 2013
 • Undang-Undang Kecil (Mengkompaun Kesalahan-Kesalahan) (Majlis Perbandaran Klang) (Pindaan) Jalan, Parit dan Bangunan 2013
 • Undang-Undang Kecil Tanah Perkuburan Islam (MPK) 2005
 • Undang-Undang Kecil Pelesenan Tempat Letak Kereta Persendirian (MPK) 2005
 • Undang-Undang Kecil Taman (MPK) 2005
 • Undang-Undang Kecil Tandas Awam (MPK) 2005
 • Undang-Undang Kecil Vandalisme (MPK) 2005
 • Undang-Undang Kecil Hotel (MPK) 2013
 • Undang-Undang Kecil Pelesenan Anjing dan Rumah Pembiakan Anjing (MPK) 2007
 • Undang-Undang Kecil Pemungutan, Pembuangan dan Pelupusan Sampah-Sarap (MPK) 2007
 • Undang-Undang Kecil Penjaja (MPK) 2007
 • Undang-Undang Kecil Pelesenan Tred, Perniagaan dan Perindustrian (MPK) 2007
 • Undang-Undang Kecil Iklan Pilihanraya (MPK) 2007
 • Undang-Undang Kecil Iklan (MPK) 2007
 • Undang-Undang Kecil Kerja Tanah (MPK) 2007
 • Undang-Undang Kecil Pengendalian Makanan (MPK) 2007
 • Undang-Undang Kecil Pusat Kecantikan dan Penjagaan Kesihatan (Majlis Perbandaran Klang ) 2013
 • Undang-Undang Kecil Pelesenan Establisymen Makanan (MPK) 2007
 • Undang-Undang Kecil Pusat Sukan Persendirian (Majlis Perbandaran Klang ) 2013
 • Undang-Undang Kecil Kolam Renang (MPK) 2007 Swimming Pool Bylaw (Majlis Perbandaran Klang ) 2013
 • Undang-Undang Kecil Pusat Siber dan Kafe Siber (MPK) 2007
 • Undang-Undang Kecil Pasar (MPK) 2007
 • Undang-Undang Kecil Krematorium (MPK) 2007
 • Undang-Undang Kecil Penternakan Burung Walit Dan Perusahaan Sarang Burung Walit (MPK) 2013
Enakmen

 

ENAKMEN YANG DIGUNAPAKAI OLEH MAJLIS PERBANDARAN KLANG : -

Enakmen kebebasan maklumat Negeri Selangor
Enakmen Mengawal Lembu-Kerbau 1971 Klik sini
Enakmen Hiburan dan Tempat-Tempat Hiburan (Selangor) 1995 Klik sini
Enakmen Kebebasan Maklumat ( Negeri Selangor ) 2011  Klik sini
Enakmen Tabung Amanah Bencana Alam 2011 Klik sini
Perintah

 

PERINTAH YANG DIGUNAKAN OLEH MAJLIS PERBANDARAN KLANG : -

 • Perintah Tetap Mesyuarat (Majlis Perbandaran Klang) 2007
 • Perintah Pengangkutan Jalan (Peruntukan Tempat Letak Kereta) (Majlis Perbandaran Klang) (Pindaan) 2012
 • Perintah Pengangkutan Jalan (Peruntukan Tempat Letak Kereta) (Majlis Perbandaran Klang) (Pindaan) 2014
 • Perintah Pengangkutan Jalan (Peruntukan Tempat Letak Kereta) (Majlis Perbandaran Klang) ( Pindaan ) 2015
Kaedah

 

KAEDAH YANG DIGUNAPAKAI OLEH MAJLIS PERBANDARAN KLANG : -

 • Kaedah-Kaedah Pekerja (Perlakuan dan Tatatertib) MPK 1995
 • Kaedah-Kaedah Lembaga Rayuan 1999
 • Kaedah-Kaedah Pemeliharaan Pokok 2001
 • Kaedah-Kaedah Pengawalan Perancangan (Am) (Selangor) 2001
 • Kaedah-Kaedah Caj Pemajuan 2010
Peraturan

 

PERATURAN YANG DIGUNAPAKAI OLEH MAJLIS PERBANDARAN KLANG : -

 • Peraturan2 Perlu ( Pembersehan Setinggan2 ) 1969
 • Peraturan-Peraturan Makanan 1985
 • Peraturan-Peraturan Kawalan Tembakau 1993
 • Peraturan-Peraturan Hiburan dan Tempat-Tempat Hiburan (Permainan Snuker dan Video)(Kawalan dan Penyeliaan)(Selangor) 1996
 • Peraturan-Peraturan Hiburan dan Tempat-Tempat Hiburan (Selangor) 1996
Manual

 

MANUAL YANG DIGUNAPAKAI OLEH MAJLIS PERBANDARAN KLANG :-

Manual OSC 3.0 (kemaskini 23.5.2018)

 .osc3.0_manual_agensi.pdf

 .osc3.0_manual_pemohon.pdf


Manual Garis Panduan Dan Piawaian Perancangan Negeri Selangor Edisi Kedua