Sumber

Perundangan

 

+ Akta

AKTA YANG DIGUNAPAKAI OLEH MAJLIS PERBANDARAN KLANG : -

+ Undang-Undang Kecil

UNDANG - UNDANG KECIL YANG DIGUNAPAKAI OLEH MAJLIS PERBANDARAN KLANG : -

 • Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam Selangor 2012 - Sel. P.
 • Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam 1984 (UKBS 19484) :-
 • Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam Selangor 1986 - Sel (1)
 • Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam Selangor 1986 - Sel. P.
 • Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam Selangor 1993 - Sel. P.
 • Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam Selangor 2000 - Sel (1)
 • Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam Selangor 2000 - Sel. P.
 • Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam Selangor 2007 - Sel. P.
 • Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam Selangor 2012 - Sel (1)
 • Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam Selangor 2012 - Sel. P.
 • Undang-Undang Kecil Peruntukan Mengenai Lesen Bersesama (MPK) 1992
 • Undang-Undang Kecil Kerja Di Jalan 1996
 • Undang-Undang Kecil (Mengkompaun Kesalahan-Kesalahan) (MPK) ( Pindaan ) Kerajaan Tempatan 2013
 • Undang-Undang Kecil (Mengkompaun Kesalahan-Kesalahan) (Majlis Perbandaran Klang) (Pindaan) Jalan, Parit dan Bangunan 2013
 • Undang-Undang Kecil Tanah Perkuburan Islam (MPK) 2005
 • Undang-Undang Kecil Pelesenan Tempat Letak Kereta Persendirian (MPK) 2005
 • Undang-Undang Kecil Taman (MPK) 2005
 • Undang-Undang Kecil Tandas Awam (MPK) 2005
 • Undang-Undang Kecil Vandalisme (MPK) 2005
 • Undang-Undang Kecil Hotel (MPK) 2013
 • Undang-Undang Kecil Pelesenan Anjing dan Rumah Pembiakan Anjing (MPK) 2007
 • Undang-Undang Kecil Pemungutan, Pembuangan dan Pelupusan Sampah-Sarap (MPK) 2007
 • Undang-Undang Kecil Penjaja (MPK) 2007
 • Undang-Undang Kecil Pelesenan Tred, Perniagaan dan Perindustrian (MPK) 2007
 • Undang-Undang Kecil Iklan Pilihanraya (MPK) 2007
 • Undang-Undang Kecil Iklan (MPK) 2007
 • Undang-Undang Kecil Kerja Tanah (MPK) 2007
 • Undang-Undang Kecil Pengendalian Makanan (MPK) 2007
 • Undang-Undang Kecil Pusat Kecantikan dan Penjagaan Kesihatan (Majlis Perbandaran Klang ) 2013
 • Undang-Undang Kecil Pelesenan Establisymen Makanan (MPK) 2007
 • Undang-Undang Kecil Pusat Sukan Persendirian (Majlis Perbandaran Klang ) 2013
 • Undang-Undang Kecil Kolam Renang (MPK) 2007 Swimming Pool Bylaw (Majlis Perbandaran Klang ) 2013
 • Undang-Undang Kecil Pusat Siber dan Kafe Siber (MPK) 2007
 • Undang-Undang Kecil Pasar (MPK) 2007
 • Undang-Undang Kecil Krematorium (MPK) 2007
 • Undang-Undang Kecil Penternakan Burung Walit Dan Perusahaan Sarang Burung Walit (MPK) 2013
+ Enakmen

ENAKMEN YANG DIGUNAPAKAI OLEH MAJLIS PERBANDARAN KLANG : -

Enakmen kebebasan maklumat Negeri Selangor
Enakmen Mengawal Lembu-Kerbau 1971 Klik sini
Enakmen Hiburan dan Tempat-Tempat Hiburan (Selangor) 1995 Klik sini
Enakmen Kebebasan Maklumat ( Negeri Selangor ) 2011  Klik sini
Enakmen Tabung Amanah Bencana Alam 2011 Klik sini

 

+ Perintah

PERINTAH YANG DIGUNAKAN OLEH MAJLIS PERBANDARAN KLANG : -

 • Perintah Tetap Mesyuarat (Majlis Perbandaran Klang) 2007
 • Perintah Pengangkutan Jalan (Peruntukan Tempat Letak Kereta) (Majlis Perbandaran Klang) (Pindaan) 2012
 • Perintah Pengangkutan Jalan (Peruntukan Tempat Letak Kereta) (Majlis Perbandaran Klang) (Pindaan) 2014
 • Perintah Pengangkutan Jalan (Peruntukan Tempat Letak Kereta) (Majlis Perbandaran Klang) ( Pindaan ) 2015
+ Kaedah

KAEDAH YANG DIGUNAPAKAI OLEH MAJLIS PERBANDARAN KLANG : -

 • Kaedah-Kaedah Pekerja (Perlakuan dan Tatatertib) MPK 1995
 • Kaedah-Kaedah Lembaga Rayuan 1999
 • Kaedah-Kaedah Pemeliharaan Pokok 2001
 • Kaedah-Kaedah Pengawalan Perancangan (Am) (Selangor) 2001
 • Kaedah-Kaedah Caj Pemajuan 2010
+ Peraturan

PERATURAN YANG DIGUNAPAKAI OLEH MAJLIS PERBANDARAN KLANG : -

 • Peraturan2 Perlu ( Pembersehan Setinggan2 ) 1969
 • Peraturan-Peraturan Makanan 1985
 • Peraturan-Peraturan Kawalan Tembakau 1993
 • Peraturan-Peraturan Hiburan dan Tempat-Tempat Hiburan (Permainan Snuker dan Video)(Kawalan dan Penyeliaan)(Selangor) 1996
 • Peraturan-Peraturan Hiburan dan Tempat-Tempat Hiburan (Selangor) 1996
+ Manual

MANUAL YANG DIGUNAPAKAI OLEH MAJLIS PERBANDARAN KLANG :-

Manual OSC 3.0 (kemaskini 23.5.2018)

.osc3.0_manual_agensi.pdf

.osc3.0_manual_pemohon.pdf


Manual Garis Panduan Dan Piawaian Perancangan Negeri Selangor Edisi Kedua
 

 

Pekeliling & Panduan

 

Pengurusan ICT

 1. Manual Pengguna Perkhidmatan Enjin Carian Rasmi Kerajaan 1Akses
 2. Garis Panduan Penggunaan ICT ke arah ICT Hijau dalam Perkhidmatan Awam (terbitan 2010)
 3. Pengurusan Projek ICT Sektor Awam (terbitan Mac 2018)
 4. Arahan Teknologi Maklumat MAMPU (terbitan 2007)
 5. Dasar Keselamatan ICT MAMPU Versi 5.3

 

Pekeliling & Panduan

 1. Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 1 Tahun 2013
  Pemeriksaan Kesihatan Bagi Maksud Pelantikan ke Dalam Perkhidmatan Awam
   
 2. Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 1 Tahun 2013
  Pemeriksaan Kesihatan Bagi Maksud Pelantikan ke Dalam Perkhidmatan Awam
   
 3. Pekeliling Perbendaharaan Bilangan 3 Tahun 2013
  Peraturan Mengenai Kemudahan Alat Komunikasi Mudah Alih
   
 4. Pekeliling Ketua Pendaftar Bil.2 Tahun 2013
  Penubuhan Mahkamah Pembinaan
   
 5. Surat Pekeliling SUK Bil.1 Tahun 2013
  Situasi, fungsi Dan Limitasi Sebagai "Caretaker Goverment"
   
 6. Surat Pekeliling SUK Bil.2 Tahun 2013
  Larangan Penggunaan Kalimah Bismillah Di Dalam Hebahan Rasmi/Surat/Memo Kerajaan

 

 

 1. Arahan Perbendaharaan 2012
 2. Pekeliling Perbendaharaan Negeri Selangor Bil. 1 Tahun 2012
  Garis Panduan Perbelanjaan Berhemah

 

 1. Pekeliling Am Bilangan 1 Tahun 2006
  Pengurusan Laman Web/Portal Sektor Awam
   
 2. Pekeliling Am Bil. 2 Tahun 2006
  Pengukuhan Tadbir Urus Jawatankuasa IT dan Internet Kerajaan
   

 

 1. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 1 Tahun 2005
  Garis Panduan Bagi Mewujudkan Pejabat Perkhidmatan Pelanggan Di Agensi Kerajaan
   
 2. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 2 Tahun 2005
  Garis Panduan Bagi Mewujudkan Petunjuk-petunjuk Prestasi Utama Atau Key Performance Indicators (KPI)
   

 

 1. Surat Edaran Kelayakan Cuti Tanpa Rekod Perayaan Vaisakhi
  Rujukan: JPA SARAAN(S) 223/8/3 KIt.19 (17)
   
 2. Surat Edaran Tanggungjawab Pegawai Awam Dalam Memelihara Integriti Perkhidmatan Awam Semasa Menggunakan Kemudahan Media Sosial Di Internet
  Rujukan : JPA.BK(S) 223/8/2-3 Jld. 4 (56)
   

 

GARIS PANDUAN YANG DIGUNAPAKAI OLEH MAJLIS PERBANDARAN KLANG : -

 

RANCANGAN TEMPATAN

RANCANGAN TEMPATAN  YANG DIGUNAPAKAI OLEH MAJLIS PERBANDARAN KLANG : -

 

 • Rancangan Tempatan Majlis Perbandaran Klang (Pengubahan 1) 2020

 

 

Penerbitan
 

 

Muat Turun Borang

 

Lampiran Saiz
 PDF Senarai Klinik Panel MPK 105.21 KB
 PDF Borang Permohonan Kemudahan Perubatan 151.39 KB

 

 

Data Terbuka

 

Data Terbuka

Majlis Perbandaran Klang menyahut inisiatif kerajaan untuk melaksanakan data terbuka bagi meningkatkan kualiti dan ketelusan penyampaian perkhidmatan kerajaan menerusi perkongsian data yang tepat, cepat dan relevan. Halaman ini diwujudkan bertujuan untuk perkongsian maklumat yang boleh dikongsi dan digunakan semula oleh rakyat, agensi sektor awam atau swasta untuk sebarang tujuan.

Definisi Data Terbuka: Data yang boleh digunakan secara bebas, boleh dikongsi dan digunakan semula oleh rakyat, agensi Sektor Awam atau Swasta.

 

Tajuk Format
cctv_kpkt-mpklang pdf

 

PENGGUNAAN DATA
Penggunaan data atau penggunaan semula data hendaklah berdasarkan tatacara dan mematuhi terma dan syarat :-

Rujuk Terma Penggunaan Data Terbuka Kerajaan

 

 

 
Dasar

 

Dasar Kerajaan Negeri Selangor

 

Dasar Majlis Perbandaran Klang